Identifikační údaje
obchodní firma: Topinfo s.r.o.
adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 26701367
DIČ: CZ26701367
účet: 27-6676670247/0100
banka: Komerční banka, a.s.
SWIFT kód banky: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9201000000276676670247
zápis v OR: Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88334.
výpis z OR: www.justice.cz